Skip to main content
Coaching voor cliënten

Coaching voor cliënten

Coaching als een persoonlijk ontwikkelingstraject.

Of het nu gaat om (werk) stress, loopbaanvragen, lastige relaties met collega's, re-integratie of gebrek aan zingeving, met een coaching traject investeer je in jouw persoonlijke ontwikkeling in een door jou gewenste richting.

Werkwijze van Oss Coaching Tilburg

Met coaching creëer je nieuwe kansen voor jezelf, door tijd en ruimte vrij te maken voor een persoonlijk ontwikkelingstraject. Coaching is gericht op verheldering van jouw wensen, waarden en kwaliteiten en hoe je hieraan vorm kunt geven. Het doel is je weer te verbinden met jouw authentieke, innerlijke kracht die jou op koers houdt.

Naast een richtinggevend kompas biedt coaching zicht op de belemmerende patronen die je ervan weerhouden om deze koers ook daadwerkelijk te varen. Door je hiervan bewust te worden en de verantwoordelijkheid op te pakken voor jouw ontwikkelingspunten, wordt het mogelijk op een meer effectieve manier te handelen. Een manier die recht doet aan wat waardevol is voor jou in relatie tot jouw (werk)omgeving. Je leert daarbij flexibel in te spelen op een omgeving die voortdurend verandert en in beweging is, zonder jezelf te verliezen of voorbij te lopen.

Ook leer je omgaan met lastige omstandigheden waar je nauwelijks invloed op hebt, maar die je wel aardig in de greep kunnen krijgen (zie pagina’s ‘Effectief omgaan met stress’ en ‘Rouw en verlies’).

Binnen coaching trajecten werk ik vooral met ACT (Acceptatie en Commitment Therapie), Voice Dialogue en de Positieve Psychologie.

Dit kan betekenen dat je:

 • verkent welke kwaliteiten en waarden jou drijven en voldoening schenken
 • stressvolle situaties en ingrijpende levensgebeurtenissen beter leert hanteren (zie ook training ‘Effectief omgaan met stress’).
 • effectief leert omgaan met niet behulpzame gedachten en gevoelens, zodat deze je niet langer belemmeren in jouw ontwikkeling
 • zelfvertrouwen ontwikkelt door jezelf de ruimte te geven om te leren
 • je handelen flexibel leert afstemmen op wat de situatie van je vraagt
 • uitstelgedrag gaat doorbreken om tot waardevolle actie te komen
 • grenzen en behoeften leert aangeven met respect voor jezelf en de ander
 • andere aspecten van jezelf gaat ontdekken die je meer perspectief bieden
 • nieuwe kanten van jezelf gaat ontwikkelen
 • vaardigheden ontwikkelt om tot effectieve besluitvorming te komen
 • dilemma’s leert hanteren op een manier die recht doet aan de verschillende aspecten van jou als persoon
 • investeert in waardevolle werkrelaties
 • enz.

We starten altijd met een intakegesprek om jouw startpunt en hulpvraag goed te verkennen. Vervolgens brengen we de beoogde ontwikkeling voor de toekomst in beeld; we stellen vast wat je uit de coaching wil halen en wanneer dit traject succesvol zou zijn voor jou. Daarna gaan we actief aan de slag met het trainen van vaardigheden om die ontwikkeling ook daadwerkelijk in gang te zetten. Afhankelijk van eventuele afspraken met een opdrachtgever wordt het aantal sessies vooraf vastgelegd.

Waarom coaching bij van Oss psychotherapie en coaching?

Als coach bied ik vooral ondersteuning bij een traject gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Wanneer je in het coaching traject op blokkades stuit, die met het verleden te maken hebben, kan ik daar direct mee aan de slag als therapeut. Het is dan niet nodig andere hulp te zoeken. Uiteraard maken we deze uitstap alleen indien nodig en door jou gewenst.

Seniorencoaching

Als senior hebt u te maken met veel veranderingen in het leven. Mogelijk ook met ingrijpende levensgebeurtenissen die om aandacht vragen. Dan kunnen levensvragen ontstaan die betrekking hebben op relaties, werk, pensionering, zingeving, het verlies van dierbaren, eenzaamheid, ziekte van uzelf of uw naasten en de eindigheid van het leven.

Ook heeft u als senior de nodige levenservaring opgebouwd. U beschikt over veel bagage die u zowel behulpzaam kan zijn als in de weg kan zitten. Mijn werkwijze zal er voortdurend op gericht zijn die ervaring in een groeiperspectief te plaatsen, zodat u er uw voordeel mee kan doen.

Met pensioen en dan?

Bent u niet (meer) werkzaam en zijn uw kinderen inmiddels het huis uit, dan zoekt u misschien naar een nieuwe invulling van uw leven. Zeker wanneer stoppen met werken niet uw keuze was, kan deze overgang behoorlijk wat van u vragen.

Deze ingrijpende verandering in uw leven kan een goed startpunt zijn voor een traject gericht op zingeving en verbondenheid. Samen onderzoeken we wat werkelijk van betekenis voor u is en welke mogelijkheden daarbij aansluiten. Wat voor u manieren zijn om mee te blijven doen en een waardevolle bijdrage te leveren.

Als senior vindt u in mij als seniorencoach een integere en ervaren gesprekspartner met wie u uw levensvragen kunt delen. Daarnaast heb ik een flinke koffer met bagage waarmee ik u van dienst kan zijn om uw leven te vervolgen op een manier die aansluit bij uw waarden. Daarvoor is het namelijk nooit te laat. Hoe dit eruit kan zien leest u op de andere pagina’s.

Download document: Visie