Skip to main content
rouw en verlies

Rouw & verlies

Iedereen heeft gedurende zijn of haar leven te maken met verschillende verlieservaringen. Je kunt wel weten dat verlies bij het leven hoort, maar daar is het leed niet mee geleden. Een groot verlies kan als het ware de bodem onder je voeten vandaan slaan. Door te rouwen maken we het mogelijk ons weer opnieuw open te stellen voor het leven. Dit betekent niet dat we vergeten:

‘Rouwen is niet loslaten, maar anders leren vasthouden’
Manu Keirse

Omgaan met verlies

Het kan gaan om verlies van een dierbare, maar ook om verlies van gezondheid, werk of van een levensverwachting die niet in vervulling kan gaan. Nadat je afscheid moet nemen van iets wat jou erg dierbaar is, volgt een periode van rouw. Rouw gaat vaak met heftige emoties gepaard. Ook kan het zijn dat je juist helemaal niets voelt en je stemming eerder mat en afgevlakt is. Of dat je in plaats van de natuurlijke emoties die met een rouwproces gepaard gaan vastloopt in schuld, angst, somberheid of wrok.

Rouwen is als een heen en weer bewegen tussen verlies en herstel:

Aandacht voor verlies:

Wanneer je rouwt om het een verlies van een dierbare, verdienen de emoties die daarbij horen, jouw vriendelijke aandacht. Verdriet, angst en boosheid, het zijn allemaal normale menselijke emoties. Ze maken vooral duidelijk hoeveel je van die ander houdt. Sterker nog, als je deze emoties wilt onderdrukken, werkt dat waarschijnlijk als een bal die je alsmaar onder water blijft duwen. De bal wordt groter en het vraagt steeds meer kracht en energie om de bal eronder te houden. Op een onbewaakt moment zal de bal alsnog omhoog schieten.

Aandacht voor herstel:

Tegelijkertijd bouw je aan een nieuw leven om het gemis heen. Zo goed en zo kwaad als je kunt, pak je de draad weer op. Vanzelfsprekendheden zijn weggevallen en je moet opnieuw je draai zien te vinden in het leven. Dit roept vaak vragen op over zingeving; hoe kan ik betekenis geven aan wat gebeurd is en me weer opnieuw verbinden met de ander en het leven?

Ieder rouwproces is uniek. Het effect van verschillende verliezen is ook telkens anders. Daarom stem ik me als therapeut steeds zorgvuldig af op jou als persoon. Wat heb jij op dit moment nodig om weer verder te komen? Rouw vraagt om veerkracht en moed om door de pijn heen te gaan, maar hoe doe je dat? Begrijpen wat rouw is en hoe je ermee om kunt gaan is enorm belangrijk voor een goed herstel. Daarmee wordt veel lijden voorkomen is mijn ervaring. Je kunt dan door de pijn van het verlies heen groeien waardoor het leven weer een nieuwe betekenis krijgt.