Skip to main content
Effectief omgaan met stress

Effectief omgaan met stress

Het leven brengt hoe dan ook stress met zich mee. Daarom heb ik een speciaal programma ontwikkeld waarin je vaardigheden traint om hier effectiever mee om te kunnen gaan. Waar stress op je pad komt, hoeft deze je nog niet in de greep te krijgen.

Omgaan met stress en burn-out

Allereerst is het belangrijk te beseffen dat stress ook bij het leven hoort. Vooral het gebrek aan momenten van ontspanning en de manier waarop je ermee om gaat, bepalen in hoeverre stress je leven gaat beheersen.

Hoewel stress ervaren onderdeel uitmaakt van het leven wordt steeds duidelijker welke impact overmatige of chronische stress heeft op ons immuunsysteem en onze gezondheid. Stress vormt daarnaast een voedingsbodem voor veel mentale klachten (bijvoorbeeld burn-out, depressie en angst).

In een wereld van schijnbaar onbegrensde mogelijkheden stellen we vaak hoge eisen aan onszelf. We zetten onszelf daarmee onnodig onder druk en houden te weinig tijd over om tot rust te komen. Wanneer drukte je leven beheerst, wordt het tijd de regie terug te pakken en zelf te besluiten waarop jij je aandacht wil richten.

Het leven brengt op zichzelf al veel stress met zich mee. We vervullen verschillende rollen in het leven en hebben vaak vele taken op ons bord liggen. Daarnaast dienen zich allerlei gebeurtenissen aan, waar we lang niet altijd grip op hebben, maar die ons wel behoorlijk kunnen raken. Het vraagt om aandacht, bewustwording en inzicht om hier op een goede manier mee om te kunnen gaan.

Coaching in het omgaan met de fysieke en mentale componenten van stress

Effectief omgaan met stress omvat zowel fysieke als mentale componenten. Concreet kan ik je begeleiden bij de volgende stappen:

 • Helder krijgen hoe stress werkt in jouw lichaam en geest
 • Leren opmerken van stresssignalen
 • Jezelf een kalmerend ademritme aanwennen
 • Je volle aandacht richten op activiteiten in het hier en nu
 • Effectief omgaan met moeilijke gevoelens die jou stress bezorgen
 • De vicieuze cirkel van piekeren en stress doorbreken
 • Afstand nemen van gedachten waarmee je jezelf onnodig onder druk zet
 • Op een vriendelijke manier met jezelf omgaan
 • Beschrijven wat je werkelijk belangrijk vindt in je leven
 • Ruimte maken voor behoeften die tot op heden niet aan bod zijn gekomen
 • Prioriteiten stellen en keuzes maken
 • Automatische reactiepatronen die jou niet behulpzaam zijn doorbreken
 • Balans tot stand brengen tussen inspanning en ontspanning
 • Jouw grenzen op een effectieve manier communiceren
 • Aandacht schenken aan dingen die jou energie geven

Aanpak Burn-out

Bij een burn-out ben je zowel lichamelijk als geestelijk uitgeput geraakt na een periode van chronische stress of overspannenheid. Allereerst is de focus van de begeleiding gericht op herstel; het opladen van jouw leeg gelopen accu. Dit vraagt om acceptatie en goede zelfzorg. Hierbij kan gedacht worden aan een vaste structuur in de dag waarin vooral activiteiten worden opgenomen die energie geven in plaats van energie kosten. We zorgen voor een dagritme dat borg staat voor voldoende rustmomenten, ontspanningsoefeningen en beweging. In plaats van te piekeren over verleden en toekomst leer je veel meer in het hier en nu te zijn. Hierdoor kom je meer in contact met jezelf. Je leert de signalen van je lichaam op te merken die aangeven dat de accu leegloopt en je leert hier naar te handelen door op tijd herstelmomenten in te lassen. Nadat je lichaam weer meer in balans is en het goed lukt om te herstellen, wordt gestart met re-integratie.

Door inzicht te krijgen in de oorzaken van jouw burn-out wordt duidelijk wat je nodig hebt voor een goede re-integratie en het voorkomen van een terugval. Daarbij schenken we enerzijds aandacht aan jou als persoon en hoe je met jezelf omgaat. Anderzijds staan we stil bij de (arbeids)omstandigheden die een rol hebben gespeeld in het ontstaan van jouw burn-out.

Individueel trainingsprogramma 'Effectief omgaan met stress'

Ook behoort het tot de mogelijkheden om een individuele training van 8 weken te volgen. Gedurende dit traject ga je aan de slag met een gestructureerd programma waarvan de verschillende stappen zijn beschreven in een werkboek.